เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ ปิยะสีโล วัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐม

beakae

หลังจากที่ใช้เวลาศึกษามาพอสมควรก็รู้จักเบี้ยแก้ที่ขึ้นชื่อ ราคาพอจับต้องได้นั่นก็คือ เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐม