ประสบการณ์ประกวดพระเครื่องครั้งแรก

amulet_contest_1

การประกวดพระครั้งแรกของผมเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สุด ๆในรอบหลาย ๆ ปีที่ผ่านมาเลยครับสืบเนื่องจากเริ่มศึกษาพระเครื่องแล้วก็เห็นประกาศการประกวดพระเครื่องอยู่เนือง ๆ